top of page

אריה הוד (1936-2016)

אריה הוד נולד באלג'ירה ועלה ארצה בשנת 1952. בצעירותו היה תלמידו של לאו רוט, בקיבוץ אפיקים. שנים אח"כ, למד ציור ודפוס במכון אבני לאמנות, בתל-אביב.

אריה השתתף באין ספור תערוכות יחיד וקבוצתיות, בארץ ובחו"ל. הוא היה חבר באגודת הציירים והפסלים בישראל מאז שנת 1980.

bottom of page