top of page

 הצהרת פרטיות - קמפיין לידים  

מטרת קמפיין זה היא לאסוף מידע על אנשים שמעוניינים במוצר או בשירות שלי . המידע שנאסף ישמש אותי כדי ליצור קשר עם אנשים אלה ולספק להם מידע נוסף.

המידע שנאסף:

בקמפיין זה אני אוסף את המידע הבא:

שם +מספר טלפון
שימוש במידע:

המידע שנאסף ישמש אותי למטרות הבאות:

יצירת קשר עם אנשים שמעוניינים במוצר או בשירות שלי
שליחת מידע נוסף על המוצר או השירות שלי
הצעת הנחות ומבצעים מיוחדים
שיפור השירות שלי
שיתוף מידע:

לא אשתף את המידע שנאסף עם גורמים אחרים, אלא אם כן אקבל את הסכמתך לכך.

אבטחת מידע:

אני נוקט באמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על המידע שנאסף מפני גישה לא מורשית, שימוש לרעה, גילוי, שינוי או השמדה.

זכויותיך:

יש לך את הזכות לעיין במידע שנאסף עליך, לתקן אותו, למחוק אותו או לבקש ממני להפסיק להשתמש בו.

יצירת קשר:

אם יש לך שאלות לגבי הצהרת פרטיות זו או לגבי אופן השימוש שלנו במידע שלך, אנא צור קשר עימי בכתובת:

[oferhod@gmail.com]

עדכון הצהרת פרטיות:

אנו עשויים לעדכן הצהרת פרטיות זו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי משמעותי באופן שבו אנו משתמשים במידע שלך.

תאריך עדכון אחרון:

19 בפברואר 2024

bottom of page